BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-THẠNH HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-THẠNH HÓA

Mã số:854400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạnh Hóa
Địa chỉ:Đường Lộ Trung Tâm, Thị Trấn Thạnh Hoá, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 02723857008)

Mã số:854440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Đông
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072599119)

Mã số:854470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072919900)

Mã số:854490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phú
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lập, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072857010)

Mã số:854500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Tây
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072857500)

Mã số:854430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tây
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072916007)

Mã số:854420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Đông
Địa chỉ:Ấp Nước Trong, Xã Thủy Đông, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072858007)

Mã số:854514
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh An
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Thạnh An, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072858006)

Mã số:854465
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Bình
Địa chỉ:Ấp Đồn A, Xã Thuận Bình, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072858005)

Mã số:854485
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phước
Địa chỉ:Ấp Cả Sáu, Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072859800)

Mã số:854455
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Nghĩa Hòa
Địa chỉ:Ấp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hoà, Huyện Thạnh Hoá (ÐT: 072858535)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *