BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-VĨNH HƯNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LONG AN-VĨNH HƯNG

Mã số:855100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Hưng
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 02723847008)

Mã số:855120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Bình Trung
Địa chỉ:Ấp Trung Trực, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072973635)

Mã số:855130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Trị
Địa chỉ:Ấp Thái Quang, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072847692)

Mã số:855110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Bình
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072847634)

Mã số:855160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hưng
Địa chỉ:Ấp Gò Châu Mai, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072978636)

Mã số:855180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận
Địa chỉ:Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: )

Mã số:855170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trị
Địa chỉ:Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072848220)

Mã số:855140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Điền A
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: )

Mã số:855141
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Điền 2
Địa chỉ:Ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072978998)

Mã số:855190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuyên Bình Tây
Địa chỉ:Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072848720)

Mã số:855205
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tuyên Bình
Địa chỉ:Ấp Rạch Mây, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 072971345)

Mã số:855116
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Bình 2
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng (ÐT: 0723971789)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *