BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-HẢI HẬU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-HẢI HẬU

Mã số:428200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hải Hậu
Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu (ÐT: 3877101)

Mã số:428240
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Hà
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu (ÐT: 3878146)

Mã số:428420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Hùng
Địa chỉ:Xóm 13, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu (ÐT: 3878147)

Mã số:428670
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Thịnh
Địa chỉ:Khu 9, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu (ÐT: 3876175)

Mã số:428570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thượng Trại
Địa chỉ:Thôn Phúc Hải, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu (ÐT: 3789046)

Mã số:428970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cồn
Địa chỉ:Khu 4a, Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu (ÐT: 3789899)

Mã số:428600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải An
Địa chỉ:Thôn An Đạo, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874018)

Mã số:428850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Tây
Địa chỉ:Đội 12, Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874025)

Mã số:428650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Châu
Địa chỉ:Thôn Phú Văn Nam, Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu (ÐT: 876185)

Mã số:429000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Quang
Địa chỉ:Xóm 12, Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877210)

Mã số:428820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Đông
Địa chỉ:Đội 4, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874023)

Mã số:428540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Long
Địa chỉ:Đội 10, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877304)

Mã số:428930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Cường
Địa chỉ:Thôn Trung Trại, Xã Hải Cường , Huyện Hải Hậu (ÐT: 874021)

Mã số:428610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Giang
Địa chỉ:Thôn Ninh Mỹ, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874015)

Mã số:428421
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Anh
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877266)

Mã số:428700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Hòa
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Hải Hoà, Huyện Hải Hậu (ÐT: 876293)

Mã số:428390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Trung
Địa chỉ:Đội Số 14, Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877373)

Mã số:428370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Bắc
Địa chỉ:Đội Số 9, Xã Hải Bắc, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877273)

Mã số:428910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Sơn
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874022)

Mã số:428580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Toàn
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874017)

Mã số:429030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Phương
Địa chỉ:Đội Số 6, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877272)

Mã số:428460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Minh
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877300)

Mã số:428310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Nam
Địa chỉ:Thôn Hội Khê, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877420)

Mã số:428280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Phúc
Địa chỉ:Xóm 14, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877276)

Mã số:428500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Đường
Địa chỉ:Xóm 8a, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874854)

Mã số:428940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Phú
Địa chỉ:Đội 16, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874853)

Mã số:428620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Ninh
Địa chỉ:Đội 6, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874856)

Mã số:428220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Thanh
Địa chỉ:Đội Số 6, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu (ÐT: 878482)

Mã số:428720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Triều
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Hải Triều, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874851)

Mã số:428260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Lộc
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu (ÐT: 878483)

Mã số:428770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Chính
Địa chỉ:Xóm Tây Sơn, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874852)

Mã số:428880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Tân
Địa chỉ:Đội 3, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874849)

Mã số:428790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Lý
Địa chỉ:Xóm Văn Lý, Xã Hải Lý, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874850)

Mã số:428571
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Phong
Địa chỉ:Thôn An Phú, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu (ÐT: 874855)

Mã số:428340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Hưng
Địa chỉ:Đội Số 6, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu (ÐT: 877515)

Mã số:428740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Xuân
Địa chỉ:Đội 3, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu (ÐT: 875161)

Mã số:428320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Vân
Địa chỉ:Đội Số 5, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu (ÐT: 879549)

Mã số:428241
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Hà
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu (ÐT: 781023)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *