BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-MỸ LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-MỸ LỘC

Mã số:424070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Họ
Địa chỉ:Thôn Đại Thắng, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810605)

Mã số:423990
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Viềng
Địa chỉ:Thôn Văn Hưng, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810101)

Mã số:423920
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đặng Xá
Địa chỉ:Thôn Phố Bái, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810609)

Mã số:424020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Thắng
Địa chỉ:Thôn Sắc, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 816201)

Mã số:423921
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hưng
Địa chỉ:Thôn Chợ Đặng, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810499)

Mã số:424021
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thắng
Địa chỉ:Thôn Sắc, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810612)

Mã số:424040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hà
Địa chỉ:Thôn Quang Sán, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810610)

Mã số:423950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Tân
Địa chỉ:Xóm Hồng Phong 1, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810040)

Mã số:423980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Trung
Địa chỉ:Thôn Đệ Nhì, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810039)

Mã số:424050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thịnh
Địa chỉ:Thôn Khả Lực, Xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810533)

Mã số:423940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Tiến
Địa chỉ:Thôn La Chợ, Xã Mỹ Tiến, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810531)

Mã số:424071
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thuận
Địa chỉ:Thôn Nhân Nhuế, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810498)

Mã số:423900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Lộc
Địa chỉ:Thôn Tuộc, Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 3810990)

Mã số:424060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thành
Địa chỉ:Thôn Cao Đài, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810532)

Mã số:423991
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Phúc
Địa chỉ:Thôn Hậu Bồi Tây, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc (ÐT: 810041)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *