BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-NAM TRỰC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-NAM TRỰC

Mã số:424960
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Xá
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực (ÐT: 829003)

Mã số:424700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Yên
Địa chỉ:Thôn Thứ Nhất, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực (ÐT: 827309)

Mã số:424780
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Giả
Địa chỉ:Thôn An Nông, Xã Nam Tiến , Huyện Nam Trực (ÐT: 919001)

Mã số:424860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Vòi
Địa chỉ:Khu Cầu Vòi, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực (ÐT: 829600)

Mã số:424630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Dương
Địa chỉ:Thôn Kim Phượng, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực (ÐT: 828443)

Mã số:424650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh
Địa chỉ:Thôn Nho Lâm, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực (ÐT: 827506)

Mã số:424670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Sơn
Địa chỉ:Thôn Giao Cù Trung, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực (ÐT: 827503)

Mã số:424740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thái
Địa chỉ:Thôn Vinh Thọ, Xã Nam Thái, Huyện Nam Trực (ÐT: 919066)

Mã số:424781
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Tiến
Địa chỉ:Thôn Đồng Quỹ, Xã Nam Tiến , Huyện Nam Trực (ÐT: 919032)

Mã số:424900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hải
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Nam Hải, Huyện Nam Trực (ÐT: 921011)

Mã số:424800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Lợi
Địa chỉ:Thôn Đô Quan, Xã Nam Lợi, Huyện Nam Trực (ÐT: 920013)

Mã số:424830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thanh
Địa chỉ:Thôn Xối Trì, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực (ÐT: 920506)

Mã số:424701
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hồng
Địa chỉ:Thôn Bách Tính, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực (ÐT: 828488)

Mã số:424690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hoa
Địa chỉ:Thôn Trí An, Xã Nam Hoa, Huyện Nam Trực (ÐT: 828199)

Mã số:424710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hùng
Địa chỉ:Thôn Cổ Ra, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực (ÐT: 827507)

Mã số:424930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thịnh
Địa chỉ:Thôn Từ Quán, Xã Tân Thịnh, Huyện Nam Trực (ÐT: 829829)

Mã số:424950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thắng
Địa chỉ:Thôn Dương A, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực (ÐT: 829895)

Mã số:424961
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điền Xá
Địa chỉ:Thôn Vị Khê, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực (ÐT: 829894)

Mã số:424861
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Quang
Địa chỉ:Thôn Lạc Đạo, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực (ÐT: 829947)

Mã số:424880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Toàn
Địa chỉ:Thôn Giang Tả, Xã Nam Toàn, Huyện Nam Trực (ÐT: 829921)

Mã số:424890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Mỹ
Địa chỉ:Thôn Đồng Phù, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực (ÐT: 829828)

Mã số:424730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa An
Địa chỉ:Thôn Bái Thượng, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực (ÐT: 828090)

Mã số:424720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Cường
Địa chỉ:Thôn Cường Thịnh, Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực (ÐT: 828091)

Mã số:424611
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Giang
Địa chỉ:Thôn Ba, Xã Nam Giang, Huyện Nam Trực (ÐT: 827504)

Mã số:424600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nam Trực
Địa chỉ:Đường Km9+500, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực (ÐT: 827003)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *