BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-NGHĨA HƯNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-NGHĨA HƯNG

Mã số:426500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nghĩa Hưng
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871003)

Mã số:426750
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giáo Lạc
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 3718718)

Mã số:426680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Giáo Phòng
Địa chỉ:Đội 1, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 3872537)

Mã số:426880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rạng Đông
Địa chỉ:Thôn Tân Bình, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 3873103)

Mã số:426840
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quỹ Nhất
Địa chỉ:Thôn Phú Lâm, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872102)

Mã số:426820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872096)

Mã số:426850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hùng
Địa chỉ:Thôn Sỹ Lâm Nam, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872095)

Mã số:426620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Châu
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Nghĩa Châu, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871432)

Mã số:426600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Đồng
Địa chỉ:Đội 5, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871431)

Mã số:426560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thái
Địa chỉ:Đội 7, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871430)

Mã số:426650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Nam
Địa chỉ:Thôn Hưng Thịnh, Xã Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871801)

Mã số:426710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Phong
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872094)

Mã số:426950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Điền
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 873445)

Mã số:426930
Bưu cục:Điểm BĐVHX TT Rạng Đông
Địa chỉ:Khu 4, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 873446)

Mã số:426681
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hồng
Địa chỉ:Đội 10, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872001)

Mã số:426590
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Lạng
Địa chỉ:Hợp tác xã Đại Thắng, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 3718666)

Mã số:426501
Bưu cục:Điểm BĐVHX TT Liễu Đề
Địa chỉ:Xóm Nam, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871740)

Mã số:426640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Minh
Địa chỉ:Thôn Đắc Thắng Thượng, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871742)

Mã số:426770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Phú
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872000)

Mã số:426881
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi
Địa chỉ:Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 873442)

Mã số:426910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Phúc
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 873443)

Mã số:426970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hải
Địa chỉ:Thôn Ân Nhân, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 873444)

Mã số:426520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Trung
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871741)

Mã số:426800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thành
Địa chỉ:Xóm Tây Thành, Xã Nghĩa Thành, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872579)

Mã số:426591
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thịnh
Địa chỉ:Hợp tác xã Đại Hưng, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871940)

Mã số:426540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn
Địa chỉ:Thôn Quần Liêu, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 871939)

Mã số:426841
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Lâm
Địa chỉ:Thôn Phú Lâm, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872580)

Mã số:426670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Lạc
Địa chỉ:Thôn Lạc Đạo, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872742)

Mã số:426740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Bình
Địa chỉ:Thôn Quần Phương, Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872740)

Mã số:426751
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Tân
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 872741)

Mã số:426860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng
Địa chỉ:Đội 1, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng (ÐT: 873634)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *