BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-TRỰC NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-TRỰC NINH

Mã số:425100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trực Ninh
Địa chỉ:Đường Điện Biên, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh (ÐT: 881003)

Mã số:425430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Đền
Địa chỉ:Khu Đường 53, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh (ÐT: 3947538)

Mã số:425170
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Liêm Hải
Địa chỉ:Thôn Phúc Hưng, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh (ÐT: 881998)

Mã số:425390
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ninh Cường
Địa chỉ:Thôn Lác Môn, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh (ÐT: 884005)

Mã số:425510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trực Cát
Địa chỉ:Xóm Bắc Bình, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883101)

Mã số:425300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trực Thái
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh (ÐT: 3884391)

Mã số:425391
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Hùng
Địa chỉ:Thôn Lác Phường, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh (ÐT: 884254)

Mã số:425400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Thuận
Địa chỉ:Thôn Đông Thành, Xã Trực Thuận, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883266)

Mã số:425450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Mỹ
Địa chỉ:Thôn Nam Ngoại, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883222)

Mã số:425490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Thanh
Địa chỉ:Thôn Duyên Lãng, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883239)

Mã số:425550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Tuấn
Địa chỉ:Thôn Văn Lãng, Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883255)

Mã số:425500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Đạo
Địa chỉ:Thôn Ngọc Giả, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883219)

Mã số:425360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Phú
Địa chỉ:Xóm Tây Đường, Xã Trực Phú, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883251)

Mã số:425260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Đại
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh (ÐT: 884255)

Mã số:425171
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liêm Hải
Địa chỉ:Thôn Thần Lộ, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh (ÐT: 881864)

Mã số:425191
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Hùng
Địa chỉ:Xóm Nam Tiến Trực Bình, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883263)

Mã số:425420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Khang
Địa chỉ:Thôn Lạc Chính, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883452)

Mã số:425130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Định
Địa chỉ:Thôn Cổ Chất, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh (ÐT: 881896)

Mã số:425120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Chính
Địa chỉ:Thôn An Lãng, Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh (ÐT: 881880)

Mã số:425560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Đông
Địa chỉ:Thôn Đông Hạ, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh (ÐT: 881343)

Mã số:425470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Nội
Địa chỉ:Thôn Dương Thiện, Xã Trực Nội, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883400)

Mã số:425330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Cường
Địa chỉ:Xóm Thái Học, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh (ÐT: 884173)

Mã số:425301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Thái
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh (ÐT: 884699)

Mã số:425431
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Hưng
Địa chỉ:Thôn Qũy Thượng, Xã Trực Hưng, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883889)

Mã số:425511
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Thành
Địa chỉ:Xóm Việt Hưng, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh (ÐT: 883388)

Mã số:425230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trực Thắng
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh (ÐT: 884250)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *