BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-VỤ BẢN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-VỤ BẢN

Mã số:424240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Minh
Địa chỉ:Thôn Tâm, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820625)

Mã số:424200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vụ Bản
Địa chỉ:Sô´80A, Đường Non Côi, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản (ÐT: 3820101)

Mã số:424220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thanh
Địa chỉ:Thôn Dư Duệ, Xã Tam Thanh, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820262)

Mã số:424260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hào
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Lại, Xã Vĩnh Hào, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820631)

Mã số:424490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Thái
Địa chỉ:Thôn Tiên Hương, Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820862)

Mã số:424350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thành
Địa chỉ:Thôn Nhì, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản (ÐT: 822586)

Mã số:424470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cộng Hòa
Địa chỉ:Thôn Ngọc Sài, Xã Cộng Hoà, Huyện Vụ Bản (ÐT: 822588)

Mã số:424450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tân
Địa chỉ:Thôn Hạ, Xã Minh Tân, Huyện Vụ Bản (ÐT: 822587)

Mã số:424340
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Dần
Địa chỉ:Thôn Bất Di, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản (ÐT: 822403)

Mã số:424341
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Trung
Địa chỉ:Thôn Giáp Ba, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản (ÐT: 822665)

Mã số:424330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại An
Địa chỉ:Thôn Đại Đê, Xã Đại An, Huyện Vụ Bản (ÐT: 822667)

Mã số:424390
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Lời
Địa chỉ:Thôn Lời, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản (ÐT: 3980007)

Mã số:424391
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiển Khánh
Địa chỉ:Thôn Thượng Đồng, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản (ÐT: 980021)

Mã số:424430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Khánh
Địa chỉ:Thôn Phú Thôn, Xã Tân Khánh, Huyện Vụ Bản (ÐT: 981001)

Mã số:424370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Hưng
Địa chỉ:Thôn Thị Thôn, Xã Hợp Hưng, Huyện Vụ Bản (ÐT: 822589)

Mã số:424410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Thuận
Địa chỉ:Thôn Trại Kho, Xã Minh Thuận, Huyện Vụ Bản (ÐT: 980529)

Mã số:424310
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trình Xuyên
Địa chỉ:Thôn Trình Xuyên, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản (ÐT: 3820263)

Mã số:424311
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Bảo
Địa chỉ:Thôn Đắc Lực, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820626)

Mã số:424290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Lợi
Địa chỉ:Thôn Quả Linh, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820976)

Mã số:424300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành
Địa chỉ:Thôn Tân Cốc, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820627)

Mã số:424270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Thắng
Địa chỉ:Thôn Nguyệt Mại, Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản (ÐT: 820629)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *