BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-XUÂN TRƯỜNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-XUÂN TRƯỜNG

Mã số:427100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Xuân Trường
Địa chỉ:Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886902)

Mã số:427570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hành Thiện
Địa chỉ:Xóm 22, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886500)

Mã số:427150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạc Quần
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường (ÐT: 885301)

Mã số:427280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Bắc
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886107)

Mã số:427180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Tiến
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường (ÐT: 885303)

Mã số:427390
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Đài
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường (ÐT: 888400)

Mã số:427101
Bưu cục:Điểm BĐVHX TT Xuân Trường
Địa chỉ:Tổ 8, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường (ÐT: 887540)

Mã số:427130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Kiên
Địa chỉ:Xóm 12a, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường (ÐT: 885319)

Mã số:427151
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Ninh
Địa chỉ:Xóm Hưng Nhân 1, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường (ÐT: 885243)

Mã số:427181
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Tiến
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường (ÐT: 885030)

Mã số:427200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hòa
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Xuân Hoà, Huyện Xuân Trường (ÐT: 885100)

Mã số:427260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Trung
Địa chỉ:Xóm 8b, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường (ÐT: 887541)

Mã số:427281
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Bắc
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường (ÐT: 754010)

Mã số:427300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phương
Địa chỉ:Xóm Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886730)

Mã số:427320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Nghiệp
Địa chỉ:Xóm 20, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886403)

Mã số:427360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phú
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường (ÐT: 888409)

Mã số:427391
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Đài
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường (ÐT: 888500)

Mã số:427410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thành
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Trường (ÐT: 888406)

Mã số:427460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phong
Địa chỉ:Xóm 16, Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường (ÐT: 888407)

Mã số:427490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Châu
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường (ÐT: 888402)

Mã số:427510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thượng
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886770)

Mã số:427571
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hồng
Địa chỉ:Xóm 21, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886700)

Mã số:427630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Ngọc
Địa chỉ:Thôn Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường (ÐT: 886401)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *