BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-Ý YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NAM ĐỊNH-Ý YÊN

Mã số:425700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ý Yên
Địa chỉ:Đường 57, Khu công nghiệp Công nghiệp, Thị Trấn Lâm, Huyện Ý Yên (ÐT: 823101)

Mã số:425890
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Bo
Địa chỉ:Thôn Mỹ Lộc, Xã Yên Phương, Huyện Ý Yên (ÐT: 825800)

Mã số:426180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đống Cao
Địa chỉ:Thôn Phạm Xá, Xã Yên Nhân, Huyện Ý Yên (ÐT: 3826702)

Mã số:426110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cát Đằng
Địa chỉ:Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên (ÐT: 823605)

Mã số:426250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Cường
Địa chỉ:Thôn Tống Xá, Xã Yên Cường, Huyện Ý Yên (ÐT: 3965035)

Mã số:426280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Thắng
Địa chỉ:Thôn Thị Tứ, Xã Yên Thắng, Huyện Ý Yên (ÐT: 3826700)

Mã số:426060
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Bằng
Địa chỉ:Thôn Dinh Tần, Xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên (ÐT: 3824072)

Mã số:425840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Ngọc Chuế, Xã Yên Nghĩa, Huyện Ý Yên (ÐT: 825723)

Mã số:426140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Đồng
Địa chỉ:Thôn Cốc Dương, Xã Yên Đồng, Huyện Ý Yên (ÐT: 826905)

Mã số:425800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Tân
Địa chỉ:Thôn Nguyệt Trung, Xã Yên Tân, Huyện Ý Yên (ÐT: 825724)

Mã số:426210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lộc
Địa chỉ:Thôn Vụ Ngoại, Xã Yên Lộc, Huyện Ý Yên (ÐT: 826779)

Mã số:425820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Trung
Địa chỉ:Thôn Tiêu Bảng, Xã Yên Trung, Huyện Ý Yên (ÐT: 825722)

Mã số:425930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phú
Địa chỉ:Thôn Trại Giáo, Xã Yên Phú, Huyện Ý Yên (ÐT: 823903)

Mã số:425730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Dương
Địa chỉ:Thôn Vũ Xuyên, Xã Yên Dương, Huyện Ý Yên (ÐT: 823902)

Mã số:425740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mỹ
Địa chỉ:Thôn Thiện Mỹ, Xã Yên Mỹ, Huyện Ý Yên (ÐT: 823901)

Mã số:426130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Ninh
Địa chỉ:Thôn Ninh Xá Thượng, Xã Yên Ninh, Huyện Ý Yên (ÐT: 823907)

Mã số:426040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Quang
Địa chỉ:Trại Ba, Xã Yên Quang, Huyện Ý Yên (ÐT: 823904)

Mã số:425780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lợi
Địa chỉ:Thôn Thanh Thủy Thanh Nê, Xã Yên Lợi, Huyện Ý Yên (ÐT: 825818)

Mã số:425950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hưng
Địa chỉ:Thôn Hoàng Đan, Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên (ÐT: 823297)

Mã số:426230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phúc
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Ninh, Xã Yên Phúc, Huyện Ý Yên (ÐT: 826582)

Mã số:426000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phong
Địa chỉ:Thôn Ninh Thôn, Xã Yên Phong, Huyện Ý Yên (ÐT: 823253)

Mã số:426160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Trị
Địa chỉ:Thôn Giữa, Xã Yên Trị, Huyện Ý Yên (ÐT: 826581)

Mã số:425960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bình
Địa chỉ:Thôn An Tố, Xã Yên Bình, Huyện Ý Yên (ÐT: 824493)

Mã số:425760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Minh
Địa chỉ:Thôn Giáp Nhất, Xã Yên Minh, Huyện Ý Yên (ÐT: 824492)

Mã số:425860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thành
Địa chỉ:Thôn An Hộ, Xã Yên Thành, Huyện Ý Yên (ÐT: 825886)

Mã số:425891
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phương
Địa chỉ:Thôn Trầm Phương, Xã Yên Phương, Huyện Ý Yên (ÐT: 825885)

Mã số:425720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Xá
Địa chỉ:Thôn Tống Xá, Xã Yên Xá, Huyện Ý Yên (ÐT: 824491)

Mã số:426300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lương
Địa chỉ:Thôn Lương Đống, Xã Yên Lương, Huyện Ý Yên (ÐT: 826150)

Mã số:426020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hồng
Địa chỉ:Thôn An Lộc Hạ, Xã Yên Hồng, Huyện Ý Yên (ÐT: 824511)

Mã số:425880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thọ
Địa chỉ:Thôn Thọ Cách, Xã Yên Thọ, Huyện Ý Yên (ÐT: 825762)

Mã số:426181
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Nhân
Địa chỉ:Thôn An Lại Hạ, Xã Yên Nhân, Huyện Ý Yên (ÐT: 965015)

Mã số:426090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Khang
Địa chỉ:Thôn Am Bình, Xã Yên Khang, Huyện Ý Yên (ÐT: 966013)

Mã số:426061
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bằng
Địa chỉ:Thôn Tam, Xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên (ÐT: 966014)

Mã số:425980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Khánh
Địa chỉ:Thôn Xuất Cốc Tiền, Xã Yên Khánh, Huyện Ý Yên (ÐT: 824102)

Mã số:425910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Chính
Địa chỉ:Thôn Hùng Sơn, Xã Yên Chính, Huyện Ý Yên (ÐT: 825577)

Mã số:426281
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thắng
Địa chỉ:Thôn Đồng Quang, Xã Yên Thắng, Huyện Ý Yên (ÐT: 964111)

Mã số:426251
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Cường
Địa chỉ:Thôn Trung Cường, Xã Yên Cường, Huyện Ý Yên (ÐT: 965087)

Mã số:426111
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Tiến
Địa chỉ:Thôn Thượng Đồng, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên (ÐT: 968130)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *