BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-ANH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-ANH SƠN

Mã số:472400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Anh Sơn
Địa chỉ:Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 872151)

Mã số:472720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Dừa
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 728101)

Mã số:472490
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lĩnh Sơn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 727101)

Mã số:472770
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Chanh
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 877101)

Mã số:472520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khai Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 725101)

Mã số:472401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hội Sơn
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 872322)

Mã số:472750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Sơn
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 877133)

Mã số:472600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Sơn
Địa chỉ:Xóm 18, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 872330)

Mã số:472560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tào Sơn
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 727111)

Mã số:472540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lãng Sơn
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 727112)

Mã số:472580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 729123)

Mã số:472470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 727113)

Mã số:472800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Sơn
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 877189)

Mã số:472680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Sơn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 728110)

Mã số:472491
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lĩnh Sơn
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 727114)

Mã số:472721
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tường Sơn
Địa chỉ:Xóm 12, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 728110)

Mã số:472700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Sơn
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 726111)

Mã số:472660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Sơn
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 726110)

Mã số:472630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Sơn
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 726112)

Mã số:472771
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đỉnh Sơn
Địa chỉ:Xóm 32 Bại Phủ, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 877152)

Mã số:472850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Sơn
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 872187)

Mã số:472420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Sơn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 872204)

Mã số:472820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoa Sơn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 872410)

Mã số:472414
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Trấn
Địa chỉ:Khối 6a, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 822114)

Mã số:472440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Sơn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn (ÐT: 0383.872331)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *