BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-CON CUÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-CON CUÔNG

 

Mã số:473000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Con Cuông
Địa chỉ:Khối 5, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông (ÐT: 873101)


Mã số:473180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khe Choăng
Địa chỉ:Bản Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông (ÐT: 878101)

Mã số:473140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chi Khê
Địa chỉ:Ấp Thuỷ Khê, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông (ÐT: 873257)

Mã số:473120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạng Khê
Địa chỉ:Bản Phiềng Khử, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông (ÐT: 878104)

Mã số:473220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Môn Sơn
Địa chỉ:Bản Thái Sơn, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông (ÐT: 739103)

Mã số:473080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bồng Khê
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Hoàn, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông (ÐT: 873237)

Mã số:473160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Khê
Địa chỉ:Bản Tờ, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông (ÐT: 873454)

Mã số:473020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mậu Đức
Địa chỉ:Bản Thống Nhất, Xã Mậu Đức, Huyện Con Cuông (ÐT: 738175)

Mã số:473200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lục Dạ
Địa chỉ:Bản Kim Sơn, Xã Lục Giạ, Huyện Con Cuông (ÐT: 739102)

Mã số:473040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Ngàn
Địa chỉ:Bản Thạch Hoà, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông (ÐT: 877503)

Mã số:473110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Lâm
Địa chỉ:Bản Cống, Xã Căm Lâm, Huyện Con Cuông (ÐT: 878326)

Mã số:473100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đôn Phục
Địa chỉ:Ấp Phục, Xã Đôn Phục, Huyện Con Cuông (ÐT: 873193)

Mã số:473068
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND xã,, Bản Xốp Mét, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *