BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-CỬA LÒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-CỬA LÒ

Mã số:462400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cửa Lò
Địa chỉ:Sô´01, Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 956336)

Mã số:462440
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn
Địa chỉ:Khối Nam Phượng, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 824210)

Mã số:462420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cảng
Địa chỉ:Khối 2, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 944208)

Mã số:462540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Hòa
Địa chỉ:Khối Hải Giang 1, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 829101)

Mã số:462430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Minh
Địa chỉ:Khối 9, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 944101)

Mã số:462490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Hương
Địa chỉ:Khối 12, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 955401)

Mã số:462401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Thủy
Địa chỉ:Khối 10, Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 824114)

Mã số:462541
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Hải
Địa chỉ:Khối Hải Triều, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 829248)

Mã số:462520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Hò̀a
Địa chỉ:Khối Tân Diện, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 829416)

Mã số:462441
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Thu
Địa chỉ:Khối Cát Liễu, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 824115)

Mã số:462470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thu Thủy
Địa chỉ:Khối I, Phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 951280)

Mã số:462410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lan Châu
Địa chỉ:Khối I, Phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò (ÐT: 824104)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *