BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-KỲ SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-KỲ SƠN

Mã số:473800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn
Địa chỉ:Khối 4, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 875181)

Mã số:473840
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khe Nằn
Địa chỉ:Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 751121)

Mã số:473820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Kiệm
Địa chỉ:Bản Na Lượng, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 752211)

Mã số:474060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tà Cạ
Địa chỉ:Bản cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 875241)

Mã số:473801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Xén
Địa chỉ:Khối 1, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 875011)

Mã số:473860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Lập
Địa chỉ:Buôn Na, Xã Hữu Lập, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 875049)

Mã số:473930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phà Đánh
Địa chỉ:Bản Keo Lực 3, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 523668)

Mã số:474050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Cắn
Địa chỉ:Bản Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 750101)

Mã số:473870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Nam
Địa chỉ:Bản Nam Tiến, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 785049)

Mã số:473841
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chưu Lưu
Địa chỉ:Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 875633)

Mã số:474057
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 C­­ửa khẩu Nậm Cắn
Địa chỉ:Bản Tiền Tiêu, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 038.3750259)

Mã số:473914
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Lống
Địa chỉ:Bản Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 8523669)

Mã số:474099
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBNDXã-, Bản Văng Pao, Xã Mường Típ, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:474116
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND xã-, Bản Xúp Lâu, Xã Mường Ải, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:474155
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBNHXã-, Bản Nậm Càn, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:473996
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND xã-, Bản Na Noi, Xã Na Loi, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:474086
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND xã, Bản Huồi Giảng 3, Xã Tây Sơn, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:473895
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND xã-, Bản Cha Ca1, Xã Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:474138
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND xã-, Bản Ca Dưới, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:474013
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã-, Bản Huồi Cáng 1, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:474026
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã-, Bản Phà Lếch Phay, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:474040
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã-, Bản Huồi Phuôn 1, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:473982
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã–, Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Mã số:473961
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xã Huồi Tụ
Địa chỉ:Bản Huồi Đun, Xã Huổi Tụ, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *