BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-NAM ĐÀN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-NAM ĐÀN

Mã số:474900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nam Đàn
Địa chỉ:Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn (ÐT: 822114)

Mã số:475470
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kim Liên
Địa chỉ:Xóm Mậu 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn (ÐT: 825101)

Mã số:474970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Giang
Địa chỉ:Xóm 12, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn (ÐT: 825843)

Mã số:475270
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chín Nam
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn (ÐT: 827101)

Mã số:474920
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Xuân Hoà, Huyện Nam Đàn (ÐT: 921731)

Mã số:474990
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Anh
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn (ÐT: 822779)

Mã số:474940
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Vạc
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn (ÐT: 921174)

Mã số:475111
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Nghĩa
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn (ÐT: 785101)

Mã số:474941
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Lĩnh
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn (ÐT: 822686)

Mã số:475360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Tiến
Địa chỉ:Xóm tiểu tiến, Xã Hùng Tiến, Huyện Nam Đàn (ÐT: 822685)

Mã số:475410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lâm
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn (ÐT: 825240)

Mã số:475450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Cát
Địa chỉ:Xóm Đồng Chăm, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn (ÐT: 825235)

Mã số:475471
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Liên
Địa chỉ:Xóm Hồng Sơn 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn (ÐT: 825331)

Mã số:475390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Long
Địa chỉ:Xóm Nam Ngọc, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn (ÐT: 822584)

Mã số:475010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Xuân
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn (ÐT: 784325)

Mã số:475110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Nghĩa
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn (ÐT: 785164)

Mã số:475090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thái
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn (ÐT: 785196)

Mã số:475130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hưng
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn (ÐT: 785243)

Mã số:475150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Tân
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nam Tân, Huyện Nam Đàn (ÐT: 822810)

Mã số:475180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Lộc
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nam Lộc, Huyện Nam Đàn (ÐT: 822812)

Mã số:475271
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Trung
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn (ÐT: 827184)

Mã số:475200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Sơn
Địa chỉ:Xóm 9a, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn (ÐT: 827183)

Mã số:475300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Kim
Địa chỉ:Xóm Hạ Trung, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn (ÐT: 827180)

Mã số:475340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Cường
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn (ÐT: 827182)

Mã số:475170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thượng
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Nam Thượng, Huyện Nam Đàn (ÐT: 921890)

Mã số:475060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thanh
Địa chỉ:Xóm 7a, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn (ÐT: 822575)

Mã số:475250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Phúc
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Nam Phúc, Huyện Nam Đàn (ÐT: 827159)

Mã số:474991
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Anh
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn (ÐT: 921735)

Mã số:475049
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã–, Xóm Hà Long, Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn (ÐT: )

Mã số:474912
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Nam Đàn
Địa chỉ:Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn (ÐT: 02383822114)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *