BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-NGHI LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-NGHI LỘC

Mã số:462600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nghi Lộc
Địa chỉ:Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 861101)

Mã số:463120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghi Mỹ
Địa chỉ:Xóm 10, Xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 612101)

Mã số:463500
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Hội
Địa chỉ:Xóm Xuân Trang, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 860101)

Mã số:462680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghi Thạch
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 792157)

Mã số:463450
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghi Thái
Địa chỉ:Xóm Thái Thịnh, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 616101)

Mã số:463240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Diên
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 861458)

Mã số:463090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Hoa
Địa chỉ:Xóm 10 Hoa Tây, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 861911)

Mã số:463020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Phương
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 612143)

Mã số:463000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Đồng
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 612142)

Mã số:463140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Lâm
Địa chỉ:Xóm 10 Nam Sơn, Xã Nghi Lâm, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 612144)

Mã số:463220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Công Nam
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 612160)

Mã số:463170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Kiều
Địa chỉ:Xóm 10 A, Xã Nghi Kiều, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 617101)

Mã số:463050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Văn
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 617102)

Mã số:462810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Long
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 861467)

Mã số:462770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Xá
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 861433)

Mã số:462840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Quang
Địa chỉ:Xóm Thành Vinh 2, Xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 861283)

Mã số:463270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Vạn
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 794101)

Mã số:462860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Thiết
Địa chỉ:Xóm Đông, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 946029)

Mã số:463410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Phong
Địa chỉ:Xóm 18, Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 616108)

Mã số:463451
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Thái
Địa chỉ:Xóm Thái Sơn, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 616199)

Mã số:463470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Thọ
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Phúc Thọ, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 860158)

Mã số:462740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Khánh
Địa chỉ:Xóm Khánh Tiến, Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 792369)

Mã số:462790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Hợp
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nghi Hợp, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 944111)

Mã số:462970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Hưng
Địa chỉ:Xóm 13, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 612221)

Mã số:462710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Thịnh
Địa chỉ:Xóm 14, Xã Nghi Thịnh, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 792483)

Mã số:462880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Tiến
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 946111)

Mã số:462940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Thuận
Địa chỉ:Xóm 10, Xã Nghi Thuận, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 861831)

Mã số:462610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Trung
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 611827)

Mã số:462681
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Thạch
Địa chỉ:Xóm 6(Xuân Hoà), Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 792313)

Mã số:462650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Trường
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nghi Trường , Huyện Nghi Lộc (ÐT: 614715)

Mã số:462910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Yên
Địa chỉ:Xóm 7 Trung Sơn, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 791104)

Mã số:462911
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Cấm
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 861307)

Mã số:463217
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Công Bắc
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Nghi Công Bắc, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 612995)

Mã số:463310
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Nghi Lộc
Địa chỉ:Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc (ÐT: 02383613128)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *