BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-NGHĨA ĐÀN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-NGHĨA ĐÀN

Mã số:467540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu Cục 1/5
Địa chỉ:Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 816701)

Mã số:467580
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghĩa Minh
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 817101)

Mã số:467970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghĩa An
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Nghĩa An, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 815102)

Mã số:468090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Lộc
Địa chỉ:Xóm Thọ Lộc, Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 880209)

Mã số:467541
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Đàn
Địa chỉ:Khối Tân Mai, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 816102)

Mã số:467420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Trung
Địa chỉ:Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 816104)

Mã số:467850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Tân
Địa chỉ:Xóm Quán Mít, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 818102)

Mã số:467860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Liên
Địa chỉ:Xóm Hiệp 2, Xã Nghĩa Liên, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 818103)

Mã số:467830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 811219)

Mã số:467720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hồng
Địa chỉ:Xóm Hồng Tiến, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 817102)

Mã số:467600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghĩa Lâm
Địa chỉ:Xóm 6 Làng Da, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 963604)

Mã số:467750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thịnh
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 817106)

Mã số:467770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng
Địa chỉ:Xóm 6 Lam Hồng, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 818106)

Mã số:467920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hiếu
Địa chỉ:Xóm Lê Lai, Xã Nghĩa Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 818104)

Mã số:468010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Khánh
Địa chỉ:Xóm Hồng Khánh, Xã Nghĩa Khánh, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 815104)

Mã số:467990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Đức
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Nghĩa Đức, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 815105)

Mã số:468070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Long
Địa chỉ:Xóm 6 Nam Long, Xã Nghĩa Long, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 880131)

Mã số:467680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Mai
Địa chỉ:Xóm 3a, Xã Nghĩa Mai, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 817105)

Mã số:467520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi
Địa chỉ:Xóm Ngọc Hưng, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 816107)

Mã số:467460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hội
Địa chỉ:Xóm Khe Bai, Xã Nghĩa Hội, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 816103)

Mã số:467490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thọ
Địa chỉ:Xóm Trống, Xã Nghĩa Thọ, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 816105)

Mã số:467650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Yên
Địa chỉ:Làng Chong, Xã Nghĩa Yên, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 817301)

Mã số:467570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Lạc
Địa chỉ:Xóm Mẻn, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 906103)

Mã số:467500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Phú
Địa chỉ:Xóm Phú Lộc, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 816106)

Mã số:467930
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghĩa Hiếu
Địa chỉ:Xóm Lê Lai, Xã Nghĩa Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 818530)

Mã số:467641
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã -, Xóm Sơn Liên, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: )

Mã số:467421
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã, Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: )

Mã số:467550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Bình
Địa chỉ:Xóm Bình Lâm, Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: )

Mã số:468200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 NGHĨA ĐÀN
Địa chỉ:Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 0383 816701)

Mã số:467416
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Nghĩa Đàn
Địa chỉ:Khối Tân Hiếu, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn (ÐT: 02383962963)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *