BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-QUẾ PHONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-QUẾ PHONG

Mã số:471100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quế Phong
Địa chỉ:Khối 8, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong (ÐT: 885292)

Mã số:471120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiền Phong
Địa chỉ:Bản Phạm, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong (ÐT: 885299)

Mã số:471190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Kim
Địa chỉ:Bản Kim Khê, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong (ÐT: 885499)

Mã số:471210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Thôn
Địa chỉ:Bản Mờ, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong (ÐT: 966107)

Mã số:471300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Nọc
Địa chỉ:Bản Na Phày, Xã Mường Noọc, Huyện Quế Phong (ÐT: 885669)

Mã số:471246
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tri Lễ
Địa chỉ:Bản Tà Pàn, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong (ÐT: 509992)

Mã số:471176
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạnh Dịch
Địa chỉ:Bản Chiềng, Xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong (ÐT: 3965131)

Mã số:471293
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Phong
Địa chỉ:Bản Hủa Khố, Xã Quang Phong, Huyện Quế Phong (ÐT: 8997680)

Mã số:471332
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Thụ
Địa chỉ:Bản Lốc, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong (ÐT: 099638008)

Mã số:471342
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cắm muộn
Địa chỉ:Bản Mòng 1, Xã Căm Muộn, Huyện Quế Phong (ÐT: 3509588)

Mã số:471148
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Văn
Địa chỉ:Bản Đồng Mới, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong (ÐT: 8997739)

Mã số:471360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quế Sơn
Địa chỉ:Xóm phong quang xã quế sơn, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong (ÐT: 0383886228)

Mã số:471320
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Phương
Địa chỉ:Xóm Lâm Trường 1+2+3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong (ÐT: 886756)

Mã số:471266
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND xã,-, Bản Na, Xã Nậm Nhoóng, Huyện Quế Phong (ÐT: )

Mã số:471186
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND Xã,-, Bản Pục, Xã Nậm Giải, Huyện Quế Phong (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *