BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-TÂN KỲ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-TÂN KỲ

Mã số:468400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Kỳ
Địa chỉ:Khối 8, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 882144)

Mã số:468460
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghĩa Hợp
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 977141)

Mã số:468540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phú
Địa chỉ:Xóm Vật Tư, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 887501)

Mã số:468480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Đồng
Địa chỉ:Xóm 12, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 976320)

Mã số:468580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hoàn
Địa chỉ:Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 887128)

Mã số:468830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Sơn
Địa chỉ:Xóm Động, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 882373)

Mã số:468401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Kỳ
Địa chỉ:Khối 2, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 882447)

Mã số:468680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghiã Phúc
Địa chỉ:Xóm Trung Tâm, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 972101)

Mã số:468730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Sơn
Địa chỉ:Xóm Trung Mỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 978133)

Mã số:468440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng
Địa chỉ:Xóm 6 Cột Cờ, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 977119)

Mã số:468600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Xuân
Địa chỉ:Xóm Xuân Phú, Xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 887228)

Mã số:468620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giai Xuân
Địa chỉ:Xóm Xuân Tiến, Xã Giai Xuân, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 887229)

Mã số:468560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Long
Địa chỉ:Xóm Tân Thắng, Xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 8764101)

Mã số:468420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Tân
Địa chỉ:Xóm 5 Tân Sơn, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 882561)

Mã số:468500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Bình
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 973101)

Mã số:468790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hành
Địa chỉ:Xóm Nghĩa Trung 3, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 979101)

Mã số:468520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thái
Địa chỉ:Xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 887326)

Mã số:468461
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hợp
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 977116)

Mã số:468541
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú
Địa chỉ:Xóm Thống Nhất, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 887245)

Mã số:468650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An
Địa chỉ:Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 978113)

Mã số:468710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Văn
Địa chỉ:Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 975145)

Mã số:468630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hợp
Địa chỉ:Xóm Yên Hoà, Xã Tân Hợp, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 8968222)

Mã số:468750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Kỳ
Địa chỉ:Xóm Kẻ Giếng, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 975194)

Mã số:468770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Sơn
Địa chỉ:Xóm Bắc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 900101)

Mã số:468831
Bưu cục:Điểm BĐVHX Câù Trôi
Địa chỉ:Xóm Kỳ Nam 12, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 882930)

Mã số:468820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân An
Địa chỉ:Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 978116)

Mã số:468454
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Thờ
Địa chỉ:Xóm 1đồng Thờ, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 977358)

Mã số:468910
Bưu cục:Kiốt bưu điện Đồng Lau
Địa chỉ:Xóm Tân Lập, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 975101)

Mã số:468889
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập
Địa chỉ:Sô´UBND xã,-, Xóm 6, Xã Tân Hương, Huyện Tân Kỳ (ÐT: )

Mã số:468419
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC Cấp 3 Lạt
Địa chỉ:Khối 7, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ (ÐT: 02383882818)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *