BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-THÁI HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-THÁI HÒA

Mã số:467400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thái Hoà – Nghĩa Đàn
Địa chỉ:Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 881288)

Mã số:468160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mới
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 880101)

Mã số:467800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Quang 1
Địa chỉ:Khối Thí Nghiệm, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 881700)

Mã số:468130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Mỹ
Địa chỉ:Xóm Xuân Thọ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 811158)

Mã số:467900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Tiến
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 811218)

Mã số:467940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa
Địa chỉ:Xóm Long châu, Xã Nghĩa Hoà, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 811492)

Mã số:467401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Hòa
Địa chỉ:Khối Đồng Tâm 2, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 811518)

Mã số:467880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Hiếu
Địa chỉ:Xóm Phú An, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 811463)

Mã số:467801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Quang 2
Địa chỉ:Khối Nghĩa sơn, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 811517)

Mã số:468162
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 880274)

Mã số:477250
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Long Sơn
Địa chỉ:Sô´Tại UBND, Khối 9, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà (ÐT: )

Mã số:468040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hiếu
Địa chỉ:Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà (ÐT: )

Mã số:477400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 TX Thái Hòa
Địa chỉ:Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 3881 288)

Mã số:477245
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL TX Thái Hòa
Địa chỉ:Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà (ÐT: 02383812200)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *