BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-VINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NGHỆ AN-VINH

Mã số:463300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nghi Liên
Địa chỉ:Xóm 18a, Xã Nghi Liên, Thành Phố Vinh (ÐT: 618101)

Mã số:463360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Ân
Địa chỉ:Xóm Trung Tâm, Xã Nghi Ân, Thành Phố Vinh (ÐT: 852619)

Mã số:463390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Đức
Địa chỉ:Xóm Xuân Hương, Xã Nghi Đức, Thành Phố Vinh (ÐT: 857450)

Mã số:463301
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Liên
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nghi Liên, Thành Phố Vinh (ÐT: 618247)

Mã số:463330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Kim
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Nghi Kim, Thành Phố Vinh (ÐT: 618194)

Mã số:462030
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phượng Hoàng
Địa chỉ:Sô´181, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành Phố Vinh (ÐT: 02383551419)

Mã số:461090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Thủy
Địa chỉ:Sô´168, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành Phố Vinh (ÐT: 555206)

Mã số:460000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Vinh
Địa chỉ:Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh (ÐT: 0383840022)

Mã số:461091
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Nam
Địa chỉ:Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh (ÐT: 02383833405)

Mã số:461004
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Đông
Địa chỉ:Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh (ÐT: 02383846334)

Mã số:461230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Hòa
Địa chỉ:Xóm Phong Hảo, Xã Hưng Hoà, Thành Phố Vinh (ÐT: 577323)

Mã số:461773
Bưu cục:Kiốt bưu điện Sở Địa Chí́nh
Địa chỉ:Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh (ÐT: 843960)

Mã số:461590
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Bắc
Địa chỉ:Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh (ÐT: 585216)

Mã số:461301
Bưu cục:Kiốt bưu điện Khai Khoáng
Địa chỉ:Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh (ÐT: 849626)

Mã số:461600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Bàu
Địa chỉ:Sô´51, Ngõ 68-k7, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh (ÐT: 849245)

Mã số:461610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Ga
Địa chỉ:Sô´02, Đường Pham Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh (ÐT: 853216)

Mã số:461304
Bưu cục:Kiốt bưu điện Thực Phẩm Kênh Bắc
Địa chỉ:Sô´51, Khối 13, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh (ÐT: 845862)

Mã số:461540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Bánh
Địa chỉ:Sô´414, Đường Nguyễn Trãi, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh (ÐT: 851143)

Mã số:461150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Dũng
Địa chỉ:Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh (ÐT: 831732)

Mã số:461144
Bưu cục:Kiốt bưu điện Chợ Bệnh Viện
Địa chỉ:Ngõ 2, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh (ÐT: 845467)

Mã số:461140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đường 3-2
Địa chỉ:Đường 3/2, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh (ÐT: 520369)

Mã số:461252
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cọi
Địa chỉ:Xóm 13, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh (ÐT: )

Mã số:461250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Lộc
Địa chỉ:Đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh (ÐT: 858460)

Mã số:461660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Đông
Địa chỉ:Xóm Trung Thuận, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh (ÐT: 854394)

Mã số:461541
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghi Phú
Địa chỉ:Đường Trương Văn Lĩnh, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh (ÐT: 852769)

Mã số:461880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đông Vĩnh
Địa chỉ:Sô´52, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh (ÐT: 538558)

Mã số:461910
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Nam
Địa chỉ:Sô´55, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh (ÐT: 837699)

Mã số:461961
Bưu cục:Kiốt bưu điện Pccc
Địa chỉ:Đường Ngô Đức Kế, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh (ÐT: 846768)

Mã số:461850
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đội Cung
Địa chỉ:Sô´160, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung, Thành Phố Vinh (ÐT: 534268)

Mã số:474700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Chính
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Hưng Chính, Thành Phố Vinh (ÐT: 821110)

Mã số:461881
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Vịnh
Địa chỉ:Khối Đại Lợi, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh (ÐT: 538558)

Mã số:460900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Nghệ An
Địa chỉ:Sô´2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh (ÐT: 844931)

Mã số:460930
Bưu cục:Bưu cục DataPost Nghệ An
Địa chỉ:Sô´2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh (ÐT: )

Mã số:461680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Bắc Vinh
Địa chỉ:Đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh (ÐT: )

Mã số:478042
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Hà Huy Tập
Địa chỉ:Sô´70- UBND, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh (ÐT: )

Mã số:478842
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Vinh Tân
Địa chỉ:Sô´UBND- số 1, Đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân, Thành Phố Vinh (ÐT: )

Mã số:478537
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Lê Mao
Địa chỉ:Sô´UBND Số 45, Đường Đinh Công Tráng, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh (ÐT: )

Mã số:470990
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nhà in báo Nghệ An
Địa chỉ:Sô´58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh (ÐT: )

Mã số:478168
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Bắc
Địa chỉ:Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh (ÐT: 02383844917)

Mã số:478169
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Tây
Địa chỉ:Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh (ÐT: 02383834313)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *