BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-NHA TRANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-NHA TRANG

Mã số:652550
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đường Đệ
Địa chỉ:Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang (ÐT: 550013)

Mã số:651100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tháp Bà
Địa chỉ:Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 831105)

Mã số:651190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Đế
Địa chỉ:Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: 831461)

Mã số:651710
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh
Địa chỉ:Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3890092)

Mã số:651560
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phương Sài
Địa chỉ:Sô´2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang (ÐT: 820044)

Mã số:651270
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh
Địa chỉ:Sô´12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 826789)

Mã số:651250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương
Địa chỉ:Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3839122)

Mã số:652220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Lập
Địa chỉ:Sô´83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang (ÐT: 510126)

Mã số:651740
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong
Địa chỉ:Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 871015)

Mã số:652510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Tân
Địa chỉ:Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang (ÐT: 881724)

Mã số:652440
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ
Địa chỉ:Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang (ÐT: 714089)

Mã số:652441
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Đồng
Địa chỉ:Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang (ÐT: 710011)

Mã số:652070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn
Địa chỉ:Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 523866)

Mã số:652080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật
Địa chỉ:Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 522049)

Mã số:652450
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên
Địa chỉ:Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 590013)

Mã số:650000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Nha Trang
Địa chỉ:Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3821271)

Mã số:652090
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang
Địa chỉ:Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3560560)

Mã số:652060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thái
Địa chỉ:Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3890987)

Mã số:651441
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phương
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3890945)

Mã số:651420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc
Địa chỉ:Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang (ÐT: 890946)

Mã số:652453
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 10
Địa chỉ:Sô´18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 884631)

Mã số:651131
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 21
Địa chỉ:Sô´24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang (ÐT: 831587)

Mã số:652281
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 23
Địa chỉ:Sô´1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang (ÐT: 885511)

Mã số:651730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trung
Địa chỉ:Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3825177)

Mã số:651170
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 39
Địa chỉ:Sô´241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang (ÐT: 818772)

Mã số:651448
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 40
Địa chỉ:Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang (ÐT: 830108)

Mã số:652259
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 43
Địa chỉ:Sô´62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang (ÐT: 513012)

Mã số:651229
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 49
Địa chỉ:Sô´1, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: 830454)

Mã số:651230
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 57
Địa chỉ:Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: 540499)

Mã số:652488
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm
Địa chỉ:Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 898510)

Mã số:651724
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

Mã số:651627
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 63
Địa chỉ:Sô´132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang (ÐT: 560717)

Mã số:651339
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 65
Địa chỉ:Sô´56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 561141)

Mã số:652130
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 67
Địa chỉ:Sô´1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 527661)

Mã số:650900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa
Địa chỉ:Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3810907)

Mã số:651172
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 79
Địa chỉ:Sô´6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

Mã số:651342
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 85
Địa chỉ:Sô´81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 562280)

Mã số:651049
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 88
Địa chỉ:Sô´9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 819256,819265)

Mã số:651173
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 89
Địa chỉ:Sô´17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang (ÐT: 543413)

Mã số:652492
Bưu cục:Đại lý bưu điện số 91
Địa chỉ:Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 599164)

Mã số:651737
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đồng Nhơn
Địa chỉ:Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

Mã số:651247
Bưu cục:Đại lý bưu điện số 93
Địa chỉ:Sô´101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

Mã số:652169
Bưu cục:Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang
Địa chỉ:Sô´1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

Mã số:651070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang
Địa chỉ:Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3825175)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *