BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-GIA VIỄN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-GIA VIỄN

Mã số:432200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Viễn
Địa chỉ:Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn (ÐT: 02293868101)

Mã số:432250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gián Khẩu
Địa chỉ:Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn (ÐT: 02293868260)

Mã số:432360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hưng
Địa chỉ:Thôn Hoa Tiên, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868027)

Mã số:432370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Phú
Địa chỉ:Thôn Đường DT447, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868051)

Mã số:432300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hòa
Địa chỉ:Thôn An Ninh, Xã Gia Hoà, Huyện Gia Viễn (ÐT: 0303868195)

Mã số:432380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Thịnh
Địa chỉ:Thôn Liên Huy, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn (ÐT: 030 3868411)

Mã số:432400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Lạc
Địa chỉ:Thôn Lạc Khoái, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn (ÐT: 830001)

Mã số:432230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Lập
Địa chỉ:Thôn Tân Long Mỹ, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868160)

Mã số:432390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Minh
Địa chỉ:Thôn Trà Đính, Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn (ÐT: 830014)

Mã số:432410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Phong
Địa chỉ:Thôn Ngọc Thượng, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn (ÐT: 830010)

Mã số:432470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Phương
Địa chỉ:Thôn Văn Hà 1, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868196)

Mã số:432440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Sinh
Địa chỉ:Xóm 10, Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn (ÐT: 830046)

Mã số:432490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Tiến
Địa chỉ:Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868450)

Mã số:432420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Trung
Địa chỉ:Thôn Chấn Hưng, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868013)

Mã số:432260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Vân
Địa chỉ:Thôn Phù Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868168)

Mã số:432500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Thắng
Địa chỉ:Thôn Quốc Thanh, Xã Gia Thắng, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868430)

Mã số:432201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Trấn Me
Địa chỉ:Phố Thống Nhất, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn (ÐT: 030 3868169)

Mã số:432330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Sơn
Địa chỉ:Xóm 9(UBND), Xã Liên Sơn, Huyện Gia Viễn (ÐT: 030 3868448)

Mã số:432280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Thanh
Địa chỉ:Thôn Thượng Hòa, Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn (ÐT: 868270)

Mã số:432510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Tân
Địa chỉ:Thôn Tùy Hối, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn (ÐT: 030 3868291)

Mã số:432220
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Gia Vượng
Địa chỉ:Thôn Trại Đức, Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn (ÐT: )

Mã số:432240
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Gia Xuân
Địa chỉ:Thôn Đồng Xuân, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn (ÐT: )

Mã số:432320
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Gia Viễn
Địa chỉ:Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn (ÐT: 0303868101)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *