BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-HOA LƯ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-HOA LƯ

Mã số:431900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hoa Lư
Địa chỉ:Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293622101)

Mã số:431970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trường Yên
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293620000)

Mã số:432060
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Yên
Địa chỉ:Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293610001)

Mã số:432010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bích Động
Địa chỉ:Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293618010)

Mã số:431990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Xuân
Địa chỉ:Thôn Ngoại, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư (ÐT: 630500)

Mã số:432050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Thắng
Địa chỉ:Thôn Hành Cung, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư (ÐT: 618500)

Mã số:431930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Giang
Địa chỉ:Thôn La Vân, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư (ÐT: 622107)

Mã số:431950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Hòa
Địa chỉ:Thôn Ngô Thượng, Xã Ninh Hoà, Huyện Hoa Lư (ÐT: 622109)

Mã số:431920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Khang
Địa chỉ:Thôn Phú Gia, Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư (ÐT: )

Mã số:432020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Vân
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư (ÐT: )

Mã số:432080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Mỹ
Địa chỉ:Xóm Tân Mỹ, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư (ÐT: )

Mã số:431960
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Hoa Lư
Địa chỉ:Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư (ÐT: 0303622101)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *