BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-KIM SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-KIM SƠN

Mã số:434130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thiện
Địa chỉ:Thôn Đường 10, Xã Xuân Thiện, Huyện Kim Sơn (ÐT: 862471)

Mã số:434120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chính Tâm
Địa chỉ:Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm, Huyện Kim Sơn (ÐT: 862340)

Mã số:434110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chất Bình
Địa chỉ:Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn (ÐT: 862380)

Mã số:434100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồi Ninh
Địa chỉ:Thôn Đồng Nhân, Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn (ÐT: 0303862420)

Mã số:434090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xã Kim Định
Địa chỉ:Thôn Dục Đức, Xã Kim Định, Huyện Kim Sơn (ÐT: 030 3730531)

Mã số:434071
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Hòa
Địa chỉ:Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn (ÐT: )

Mã số:434070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quy Hậu
Địa chỉ:Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn (ÐT: 02293862003)

Mã số:433900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kim Sơn
Địa chỉ:Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn (ÐT: 02293862101)

Mã số:434370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mật
Địa chỉ:Thôn Yên Thổ, Xã Yên Mật, Huyện Kim Sơn (ÐT: )

Mã số:434150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Kiệm
Địa chỉ:Xóm Vinh Ngoại, Xã Thương Kiệm, Huyện Kim Sơn (ÐT: 0303862276)

Mã số:434180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành
Địa chỉ:Thôn Tự Tân, Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn (ÐT: 862422)

Mã số:434190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Hòa
Địa chỉ:Thôn Nam Lộc, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn (ÐT: 02293862004)

Mã số:434200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lai Thành 1
Địa chỉ:Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn (ÐT: 0981058283)

Mã số:434201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lai Thành 2
Địa chỉ:Xóm 4, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn (ÐT: 721292)

Mã số:434230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Hóa
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Định Hoá, Huyện Kim Sơn (ÐT: )

Mã số:434240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Hải
Địa chỉ:Xóm Bắc Cường, Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn (ÐT: 863553)

Mã số:434270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Mỹ
Địa chỉ:Thôn Tân Khẩn, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn (ÐT: 863520)

Mã số:434320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Tân
Địa chỉ:Xóm 13, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn (ÐT: 863570)

Mã số:434340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cồn Thoi
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn (ÐT: 863613)

Mã số:434280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Minh
Địa chỉ:Khối 8, Thị Trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn (ÐT: 02293863328)

Mã số:434300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Hải
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn (ÐT: 863554)

Mã số:434360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Đông
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn (ÐT: 863612)

Mã số:434310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Trung
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn (ÐT: 863145)

Mã số:434012
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Hướng
Địa chỉ:Thôn Hướng Đạo, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn (ÐT: 723336)

Mã số:434020
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Quang Thiện
Địa chỉ:Xóm 16, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn (ÐT: )

Mã số:434060
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Hùng Tiến
Địa chỉ:Thôn Quy Hậu, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn (ÐT: )

Mã số:434000
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Xã Kim Chính
Địa chỉ:Thôn Thủ Trung, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn (ÐT: )

Mã số:434050
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Như Hoà
Địa chỉ:Thôn Như Độ, Xã Như Hoà, Huyện Kim Sơn (ÐT: )

Mã số:434171
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Lưu Phương
Địa chỉ:Thôn Lưu Phương, Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn (ÐT: )

Mã số:433990
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Sơn
Địa chỉ:Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn (ÐT: 02293862101)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *