BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-NHO QUAN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-NHO QUAN

Mã số:432600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nho Quan
Địa chỉ:Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293866101)

Mã số:432970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rịa
Địa chỉ:Thôn Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293846201)

Mã số:433110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quỳnh Sơn
Địa chỉ:Thôn Ngã Ba Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293846202)

Mã số:432700
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ỷ Na
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Gia Lâm, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293866030)

Mã số:432740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xích Thổ
Địa chỉ:Thôn Đại Hòa, Xã Xích Thổ, Huyện Nho Quan (ÐT: 866202)

Mã số:432780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Bình
Địa chỉ:Xóm Liên Phương, Xã Thạch Bình, Huyện Nho Quan (ÐT: 866013)

Mã số:432810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Phong
Địa chỉ:Thôn Phong Lai 2, Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan (ÐT: 866168)

Mã số:432830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Quang
Địa chỉ:Thôn Yên Ninh, Xã Yên Quang, Huyện Nho Quan (ÐT: 866059)

Mã số:433000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Long
Địa chỉ:Thôn Yên Lại, Xã Phú Long, Huyện Nho Quan (ÐT: 846296)

Mã số:433090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lai
Địa chỉ:Thôn Đồi Dâu, Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan (ÐT: 846274)

Mã số:432891
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Phương I
Địa chỉ:Thôn Sui, Xã Văn Phương, Huyện Nho Quan (ÐT: 866397)

Mã số:432760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Sơn
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan (ÐT: 866418)

Mã số:433040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Hòa
Địa chỉ:Thôn Hữu Thường, Xã Thượng Hoà, Huyện Nho Quan (ÐT: 866420)

Mã số:432940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Phú
Địa chỉ:Thôn Sào Lâm, Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan (ÐT: 866421)

Mã số:433111
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Lưu
Địa chỉ:Thôn Xuân Quế, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan (ÐT: 846302)

Mã số:433140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lạc
Địa chỉ:Thôn Quảng Thành, Xã Quảng Lạc, Huyện Nho Quan (ÐT: 846297)

Mã số:432910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Phú
Địa chỉ:Bản Phùng Thượng, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan (ÐT: 846323)

Mã số:432660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Thủy
Địa chỉ:Thôn Cây Xa, Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan (ÐT: 866507)

Mã số:433070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thành
Địa chỉ:Thôn Chợ Lạm, Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan (ÐT: 866508)

Mã số:432680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Tường
Địa chỉ:Thôn Kiến Phong, Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan (ÐT: 866510)

Mã số:432620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Vân
Địa chỉ:Thôn Lạc 2, Xã Lạc Vân, Huyện Nho Quan (ÐT: 866509)

Mã số:432640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Long
Địa chỉ:Thôn Hiền Quan 1, Xã Đức Long, Huyện Nho Quan (ÐT: 866553)

Mã số:433020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạng Phong
Địa chỉ:Thôn Đá Trung, Xã Lạng Phong, Huyện Nho Quan (ÐT: 866563)

Mã số:433050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lạc
Địa chỉ:Thôn Làng, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan (ÐT: 866558)

Mã số:432850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cúc Phương
Địa chỉ:Thôn Nga 3, Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan (ÐT: 848001)

Mã số:432870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Phong
Địa chỉ:Thôn Cầu Mơ, Xã Văn Phong, Huyện Nho Quan (ÐT: 866024)

Mã số:432720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Sơn
Địa chỉ:Thôn Đông Minh, Xã Gia Sơn, Huyện Nho Quan (ÐT: 673005)

Mã số:433133
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hà
Địa chỉ:Thôn Đồng Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan (ÐT: 030 845583)

Mã số:432931
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung tâm vùng cao
Địa chỉ:Bản Xanh, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan (ÐT: 030 848200)

Mã số:432730
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Nho Quan
Địa chỉ:Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293866101)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *