BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-TAM ĐIỆP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-TAM ĐIỆP

Mã số:433300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Điệp
Địa chỉ:Tổ 9, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 02293864101)

Mã số:433340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gềnh
Địa chỉ:Thôn Lý Nhân, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 864002)

Mã số:433390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đền Dâu
Địa chỉ:Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: )

Mã số:433380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Sơn
Địa chỉ:Thôn Hang Nước, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 864590)

Mã số:433480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nông Trường Chè
Địa chỉ:Thôn 4b, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 01652736399)

Mã số:433481
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Sơn
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 864588)

Mã số:433360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Sơn
Địa chỉ:Thôn Yên Đồng, Xã Yên Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: )

Mã số:433341
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Bình
Địa chỉ:Thôn Ghềnh, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 864721)

Mã số:433388
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Sơn II
Địa chỉ:Thôn Tân Nam, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: )

Mã số:433323
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Bắc Sơn
Địa chỉ:Tổ 12, Phường Bắc Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: )

Mã số:433538
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Tây Sơn
Địa chỉ:Tổ 7, Phường Tây Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: )

Mã số:433420
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tam Điệp
Địa chỉ:Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 0303864101)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *