BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-YÊN KHÁNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-YÊN KHÁNH

Mã số:434500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Khánh
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841202)

Mã số:434580
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Xanh
Địa chỉ:Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293841259)

Mã số:434560
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cát
Địa chỉ:Thôn 20, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293843008)

Mã số:434760
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Nhạc
Địa chỉ:Xóm 3c, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293841205)

Mã số:434710
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Phú
Địa chỉ:Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293842101)

Mã số:434690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hòa
Địa chỉ:Xóm Chợ Dầu, Xã Khánh Hoà, Huyện Yên Khánh (ÐT: 842043)

Mã số:434670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh An
Địa chỉ:Thôn Phú Thượng, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841484)

Mã số:434650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Cư
Địa chỉ:Thôn Thông, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841262)

Mã số:434630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Vân
Địa chỉ:Xóm 4 thôn Vân Tiến, Xã Khánh Vân, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841426)

Mã số:434740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hồng
Địa chỉ:Xóm 2 thôn Thổ Mật, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841418)

Mã số:434620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hải
Địa chỉ:Xóm Trung A thôn Nhuận Hải, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841256)

Mã số:434590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Tiên
Địa chỉ:Xóm 3, Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841391)

Mã số:434520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hội
Địa chỉ:Xóm 2, Xã Khánh Hội, Huyện Yên Khánh (ÐT: 843002)

Mã số:434550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Công
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh (ÐT: 843019)

Mã số:434540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Mậu
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh (ÐT: 843001)

Mã số:434561
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Trung
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh (ÐT: 843017)

Mã số:434570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Cường
Địa chỉ:Xóm 4 thôn Đông Cường, Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh (ÐT: 843005)

Mã số:434800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thành
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh (ÐT: 843012)

Mã số:434790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thủy
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh (ÐT: 843037)

Mã số:434730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Ninh
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh (ÐT: 840555)

Mã số:434612
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Lợi 2
Địa chỉ:Xóm Nội, Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh (ÐT: 030752252)

Mã số:434720
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293841202)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *