BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-YÊN MÔ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH BÌNH-YÊN MÔ

Mã số:433600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Mô
Địa chỉ:Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293869101)

Mã số:433760
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Bút
Địa chỉ:Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293836002)

Mã số:433610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Yên Phong
Địa chỉ:Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293869003)

Mã số:433660
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn
Địa chỉ:Xóm 7, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293869113)

Mã số:433630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Dương
Địa chỉ:Thôn Yên Dương, Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô (ÐT: 869111)

Mã số:433640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thượng
Địa chỉ:Thôn Lam Sơn, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô (ÐT: 869110)

Mã số:433690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thắng
Địa chỉ:Thôn Trà Tu, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô (ÐT: 869283)

Mã số:433620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Thịnh
Địa chỉ:Thôn Yên Thượng, Xã Khánh Thịnh, Huyện Yên Mô (ÐT: 869192)

Mã số:433820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Nhân
Địa chỉ:Thôn Bình Hải, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô (ÐT: 836036)

Mã số:433790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Lâm
Địa chỉ:Thôn Phù Xa, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô (ÐT: 863017)

Mã số:433780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mạc
Địa chỉ:Thôn Hồng Thắng, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô (ÐT: 836051)

Mã số:433761
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Mỹ
Địa chỉ:Xóm 7 Tây, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô (ÐT: 836034)

Mã số:433720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thành
Địa chỉ:Thôn Đoài, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô (ÐT: 836004)

Mã số:433740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thái
Địa chỉ:Xóm Cầu Dầu, Xã Yên Thái, Huyện Yên Mô (ÐT: 836022)

Mã số:433730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Đồng
Địa chỉ:Thôn Yên Tế, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô (ÐT: 863021)

Mã số:433680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hòa
Địa chỉ:Thôn Trinh Nữ, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mô (ÐT: 869158)

Mã số:433810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Từ
Địa chỉ:Thôn Nộn Khê, Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô (ÐT: 869107)

Mã số:433710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hưng
Địa chỉ:Thôn Hưng Hiền, Xã Yên Hưng, Huyện Yên Mô (ÐT: 869605)

Mã số:433840
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mô
Địa chỉ:Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô (ÐT: 0303869101)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *