BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-BÁC ÁI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-BÁC ÁI

Mã số:662900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bác Ái
Địa chỉ:Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái (ÐT: 840007)

Mã số:662940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Tiến
Địa chỉ:Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái (ÐT: 841000)

Mã số:662920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thắng
Địa chỉ:Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái (ÐT: 3841553)

Mã số:662930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Chính
Địa chỉ:Thôn Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái (ÐT: 841551)

Mã số:662960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hòa
Địa chỉ:Thôn chà Panh, Xã Phước Hoà, Huyện Bác Ái (ÐT: 3842701)

Mã số:662980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Bình
Địa chỉ:Thôn Gia É, Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái (ÐT: 3842901)

Mã số:662970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Trung
Địa chỉ:Thôn Rã Trên, Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái (ÐT: 3853480)

Mã số:663020
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bác Ái
Địa chỉ:Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái (ÐT: )

Mã số:662918
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Thành
Địa chỉ:Thôn Ma Nai, Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái (ÐT: )

Mã số:662954
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Tân
Địa chỉ:Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *