BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-NINH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-NINH SƠN

Mã số:663100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ninh Sơn
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 854250)

Mã số:663120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Sơn
Địa chỉ:Thôn Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 3852237)

Mã số:663180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quãng Sơn
Địa chỉ:Thôn Triệu Phong 1, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 0683850002)

Mã số:663150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Sơn
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Hoà Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 850470)

Mã số:663140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ma Nới
Địa chỉ:Thôn Ú, Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 854785)

Mã số:663171
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Sơn
Địa chỉ:Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 853450)

Mã số:663190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Sơn
Địa chỉ:Thôn Trà Giang 2, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 855033)

Mã số:663167
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhơn Sơn
Địa chỉ:Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 853202)

Mã số:663202
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Sơn
Địa chỉ:Thôn Nha Hố, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 0683853103)

Mã số:663230
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Sơn
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *