BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-THUẬN BẮC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-THUẬN BẮC

Mã số:663610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Công Hải
Địa chỉ:Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 870502)

Mã số:663630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Chiến
Địa chỉ:Thôn Đầu Suối B, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 3978406)

Mã số:663640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Kháng
Địa chỉ:Thôn Đá Mài Trên, Xã Phước Kháng, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 3870900)

Mã số:663700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thuận Bắc
Địa chỉ:Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 625000)

Mã số:663660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Phong
Địa chỉ:Thôn Ba Tháp 1, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 0683878002)

Mã số:663650
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 1
Địa chỉ:Thôn Bĩnh Nghĩa, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc (ÐT: )

Mã số:663670
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Bắc
Địa chỉ:Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *