BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-THUẬN NAM

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-NINH THUẬN-THUẬN NAM

Mã số:663460
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cà Ná
Địa chỉ:Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam (ÐT: 861716)

Mã số:663461
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Diêm
Địa chỉ:Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam (ÐT: 761316)

Mã số:663340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Dinh 2
Địa chỉ:Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam (ÐT: 869216)

Mã số:663420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhị Hà
Địa chỉ:Thôn Nhị Hà 1, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam (ÐT: 966016)

Mã số:663440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Nam
Địa chỉ:Thôn Văn Lâm, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam (ÐT: 865219)

Mã số:663430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hà
Địa chỉ:Thôn Giá, Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam (ÐT: 0683966119)

Mã số:663835
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Dinh
Địa chỉ:Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam (ÐT: 3869621)

Mã số:663875
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 1
Địa chỉ:Thôn Vụ Bổn, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:663817
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 2
Địa chỉ:Thôn Lạc Tân 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:663820
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Nam
Địa chỉ:Thôn Lạc Tân 1, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:663900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thuận Nam
Địa chỉ:Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam (ÐT: 0683960016)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *