BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-ĐOAN HÙNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-ĐOAN HÙNG

Mã số:295410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tiến
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Minh Tiến, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 835200)

Mã số:295430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Hai
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 02103835215)

Mã số:294900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đoan Hùng
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 02103880219)

Mã số:295190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiêu Sơn
Địa chỉ:Thôn Thôn 10, Xã Tiêu Sơn, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 835034)

Mã số:295220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Đồn
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Vân Đồn, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 835201)

Mã số:294920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hữu Đô
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 880646)

Mã số:295150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tây Cốc
Địa chỉ:Thôn Phố Tây Cốc, Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 02103648002)

Mã số:295240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vụ Quang
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Vụ Quang, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 835065)

Mã số:294940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Đám
Địa chỉ:Thôn Đám 2, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 880546)

Mã số:295120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Quan
Địa chỉ:Thôn Hùng Quan, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 880544)

Mã số:295330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Luân
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Bằng Luân, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 882003)

Mã số:295040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Kiện
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Yên Kiện, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 880545)

Mã số:295080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Nghĩa
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 880800)

Mã số:295370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Lai
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Phúc Lai, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 882023)

Mã số:295140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Trung
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Phương Trung, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 880801)

Mã số:295450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Phú
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Minh Phú, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 835053)

Mã số:294990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Phú
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Phong Phú, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 880098)

Mã số:295300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Khê
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đông Khê, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 882086)

Mã số:295280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghinh Xuyên
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Nghinh Xuyên, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 882121)

Mã số:295390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Lương
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 882120)

Mã số:295260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Long
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 881449)

Mã số:295100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thứ
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Phú Thứ, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 881448)

Mã số:295060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sóc Đăng
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 881722)

Mã số:295010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Quan
Địa chỉ:Khu 8, Xã Ngọc Quan, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 881721)

Mã số:294970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Du
Địa chỉ:Thôn 12, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 881720)

Mã số:295360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Doãn
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 882174)

Mã số:295170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ca Đình
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 648003)

Mã số:295322
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quế Lâm
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng (ÐT: 882001)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *