BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-LÂM THAO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-LÂM THAO

Mã số:292900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lâm Thao
Địa chỉ:Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao (ÐT: 02103872301)

Mã số:293280
Bưu cục:Đại lý bưu điện Cao Xá
Địa chỉ:Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao (ÐT: 788281)

Mã số:293250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Lại
Địa chỉ:Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao (ÐT: 788284)

Mã số:293040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Sơn
Địa chỉ:Khu 1, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825972)

Mã số:293090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Dương
Địa chỉ:Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825971)

Mã số:292980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Kiên
Địa chỉ:Khu 4, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao (ÐT: 786774)

Mã số:293130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tứ Xã
Địa chỉ:Khu 14, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825702)

Mã số:293220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Nguyên
Địa chỉ:Khu 1, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825703)

Mã số:293010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lũng
Địa chỉ:Khu 7, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825700)

Mã số:293170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Vy
Địa chỉ:Khu 6, Xã Sơn Vy, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825701)

Mã số:293110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kinh Kệ
Địa chỉ:Khu 5, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao (ÐT: 826482)

Mã số:293080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hợp Hải
Địa chỉ:Khu 4, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao (ÐT: 826834)

Mã số:293060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Huy
Địa chỉ:Khu 4, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao (ÐT: 826836)

Mã số:293330
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tiên Kiên
Địa chỉ:Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao (ÐT: 02103787000)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *