BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-PHÙ NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-PHÙ NINH

Mã số:292300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phù Ninh
Địa chỉ:Khu Núi Trang, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh (ÐT: 02103773378)

Mã số:292380
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lộc
Địa chỉ:Khu 7, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh (ÐT: 02103773378)

Mã số:292520
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Đạo
Địa chỉ:Khu 11, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh (ÐT: 829598)

Mã số:292480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tử Đà
Địa chỉ:Khu 2, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh (ÐT: 827656)

Mã số:292500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Bộ
Địa chỉ:Khu 7, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh (ÐT: 829505)

Mã số:292470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phú
Địa chỉ:Khu 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh (ÐT: 860047)

Mã số:292400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Ninh
Địa chỉ:Khu 7, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh (ÐT: 883593)

Mã số:292640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Phú
Địa chỉ:Khu 10, Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865271)

Mã số:292720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trạm Thản
Địa chỉ:Khu 2, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865022)

Mã số:292700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hoa
Địa chỉ:Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865270)

Mã số:292620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Giáp
Địa chỉ:Khu 5, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865037)

Mã số:292600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Thanh
Địa chỉ:Khu 3, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh (ÐT: 773084)

Mã số:292580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trị Quận
Địa chỉ:Khu 6, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865273)

Mã số:292560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạ Giáp
Địa chỉ:Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh (ÐT: 883590)

Mã số:292540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Du
Địa chỉ:Khu 4, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh (ÐT: 829080)

Mã số:292360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Thanh
Địa chỉ:Khu 6, Xã Gia Thanh, Huyện Phù Ninh (ÐT: 773135)

Mã số:292340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Nham
Địa chỉ:Khu 2B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh (ÐT: 829654)

Mã số:292670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ
Địa chỉ:Khu 8, Xã Phú Mỹ, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865038)

Mã số:292440
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Lệ Mỹ
Địa chỉ:Khu 2, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *