BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-TAM NÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-TAM NÔNG

Mã số:294000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tam Nông
Địa chỉ:Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông (ÐT: 02103879001)

Mã số:294160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Cường
Địa chỉ:Khu 2, Xã Tam Cường, Huyện Tam Nông (ÐT: 876150)

Mã số:294240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Uyên
Địa chỉ:Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông (ÐT: 876075)

Mã số:294280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Quan
Địa chỉ:Khu 8 xóm Đình Ngang, Xã Hiền Quan, Huyện Tam Nông (ÐT: 876002)

Mã số:294170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lương
Địa chỉ:Khu 4, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông (ÐT: 794644)

Mã số:294260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Quang
Địa chỉ:Khu 4 xóm Kho, Xã Xuân Quang, Huyện Tam Nông (ÐT: 876007)

Mã số:294310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Nha
Địa chỉ:Xóm Đoàn Kết, Xã Hương Nha, Huyện Tam Nông (ÐT: 876013)

Mã số:294330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vực Trường
Địa chỉ:Khu 2 thôn Thu Trường, Xã Vực Trường, Huyện Tam Nông (ÐT: 876005)

Mã số:294020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hương Nộn
Địa chỉ:Khu 7, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông (ÐT: 794434)

Mã số:294120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Tiết
Địa chỉ:Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông (ÐT: 02103796526)

Mã số:294190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tứ Mỹ
Địa chỉ:Thôn Đoài, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông (ÐT: 876011)

Mã số:294140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Thịnh
Địa chỉ:Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông (ÐT: 876009)

Mã số:294200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Đô
Địa chỉ:Thôn Hưng Thịnh, Xã Hùng Đô, Huyện Tam Nông (ÐT: 876074)

Mã số:294210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Húc
Địa chỉ:Xóm Mả Vi, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông (ÐT: 791119)

Mã số:294100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Văn
Địa chỉ:Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông (ÐT: 879967)

Mã số:294230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tề Lễ
Địa chỉ:Thôn Bờ Hồ, Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông (ÐT: 876076)

Mã số:294040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dị Nậu
Địa chỉ:Khu 5 Thôn Xân Bóng, Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông (ÐT: 879777)

Mã số:294060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dậu Dương
Địa chỉ:Thôn Dậu Dương, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông (ÐT: 879966)

Mã số:294070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Nông
Địa chỉ:Khu 3, Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông (ÐT: 879435)

Mã số:294090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Đà
Địa chỉ:Thôn Hạ Nung, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông (ÐT: 879351)

Mã số:294101
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Văn 2
Địa chỉ:Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông (ÐT: 794299)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *