BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-TÂN SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-TÂN SƠN

Mã số:299510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thuận
Địa chỉ:Xóm Đường 2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875303)

Mã số:299630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thu Ngạc
Địa chỉ:Xóm Kim Hùng, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875198)

Mã số:299590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Kiệt
Địa chỉ:Xóm Cường Thịnh 1, Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875030)

Mã số:299610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thu Cúc
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875102)

Mã số:299561
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú
Địa chỉ:Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn (ÐT: 874498)

Mã số:299420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiệt Sơn
Địa chỉ:Xóm Đồng Ngào, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875197)

Mã số:299460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lai Đồng
Địa chỉ:Xóm Vường, Xã Lai Đồng, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875132)

Mã số:299580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Sơn
Địa chỉ:Xóm Thừ, Xã Tân Sơn, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875131)

Mã số:299401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Sơn
Địa chỉ:Xóm Đông Sơn, Xã Đồng Sơn, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875141)

Mã số:299491
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Đài
Địa chỉ:Xóm Minh Tâm, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875248)

Mã số:299700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Đài
Địa chỉ:Xóm Mu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875110)

Mã số:299720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Sơn
Địa chỉ:Xóm Dù, Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875140)

Mã số:299650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Luông
Địa chỉ:Xóm Bến Gạo, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn (ÐT: 875006)

Mã số:299470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Cốc
Địa chỉ:Xóm Bông 1, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn (ÐT: 872008)

Mã số:299440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Thượng
Địa chỉ:Xóm Gò Đèn, Xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn (ÐT: 873008)

Mã số:299540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thanh
Địa chỉ:Xóm Vai, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn (ÐT: 872137)

Mã số:299680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Tiền
Địa chỉ:Xóm Gốc Gạo, Xã Vinh Tiền, Huyện Tân Sơn (ÐT: 872138)

Mã số:299400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Sơn
Địa chỉ:Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn (ÐT: 02103615048)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *