BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ-THANH THỦY

Mã số:294500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Thủy
Địa chỉ:Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 02103877101)

Mã số:294520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phương
Địa chỉ:Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877001)

Mã số:294540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạch Đồng
Địa chỉ:Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877180)

Mã số:294560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lộc
Địa chỉ:Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877332)

Mã số:294580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Xá
Địa chỉ:Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877352)

Mã số:294610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thủy
Địa chỉ:Khu 4 – Sơn Vi, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878235)

Mã số:294650
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hoàng Xá
Địa chỉ:Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 02103689370)

Mã số:294730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phượng Mao
Địa chỉ:Khu 2, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878390)

Mã số:294750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yến Mao
Địa chỉ:Khu 6 – Xóm Chợ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877895)

Mã số:294780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tu Vũ
Địa chỉ:Khu 6, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877608)

Mã số:294630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Yên
Địa chỉ:Khu 5 – Bảo Yên, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877331)

Mã số:294660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoan Hạ
Địa chỉ:Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877330)

Mã số:294680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Luận
Địa chỉ:Khu 7 – Xóm Đình, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878098)

Mã số:294700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thịnh
Địa chỉ:Khu 1, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878236)

Mã số:294710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Nghĩa
Địa chỉ:Khu 2-Thôn Đình, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878172)

Mã số:294657
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Xá
Địa chỉ:Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 02103689022)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *