BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ THỌ

Mã số:293500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Thọ
Địa chỉ:Sô´85, Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 0210820221)

Mã số:293580
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hùng Vương
Địa chỉ:Ngõ 1, Phố Tân An, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 02103820493)

Mã số:293750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Minh
Địa chỉ:Khu 5, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 822395)

Mã số:293850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Thạch
Địa chỉ:Khu 3, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 822801)

Mã số:293880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Vinh
Địa chỉ:Khu 5, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 02103820313)

Mã số:293821
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hộ
Địa chỉ:Khu 4, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 865272)

Mã số:293820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Hộ
Địa chỉ:Đường 315, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 02103865090)

Mã số:293881
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Vinh
Địa chỉ:Khu 2, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 710908)

Mã số:293800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lung
Địa chỉ:Khu 3, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 710909)

Mã số:293770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lộc
Địa chỉ:Khu 15, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 760761)

Mã số:293697
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ
Địa chỉ:Ngõ 1, Phố Tân Hưng, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ (ÐT: )

Mã số:293742
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh
Địa chỉ:Khu phố 5, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *