BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-ĐÔNG HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-ĐÔNG HÒA

Mã số:623050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Xuân Đông
Địa chỉ:Thôn Bàn Thạch, Xã Hoà Xuân Đông, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3515105)

Mã số:623070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Hiệp
Địa chỉ:Khu phố Phú Hiệp 1, Xã Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3545357)

Mã số:623080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Nam
Địa chỉ:Thôn Đa Ngư, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3536000)

Mã số:623060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Bắc
Địa chỉ:Thôn Mỹ Hòa, Xã Hoà Hiệp Bắc, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3548000)

Mã số:623030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Xuân Nam
Địa chỉ:Thôn Hảo Sơn, Xã Hoà Xuân Nam, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3511503)

Mã số:623010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tân Đông
Địa chỉ:Thôn Đồng Thạnh, Xã Hoà Tân Đông, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3527500)

Mã số:623000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Thành
Địa chỉ:Thôn Phước Lộc 1, Xã Hoà Thành, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3565007)

Mã số:623090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tâm
Địa chỉ:Thôn Phước Long, Xã Hoà Tâm, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3513100)

Mã số:623020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Xuân Tây
Địa chỉ:Thôn Bàn Nham Bắc, Xã Hoà Xuân Tây, Huyện Đông Hòa (ÐT: 0257.3519445)

Mã số:623100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòa Vinh
Địa chỉ:Khu phố 2, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa (ÐT: 3531104-3851308)

Mã số:623130
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hòa
Địa chỉ:Khu phố 1, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *