BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-PHÚ HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-PHÚ HÒA

Mã số:623440
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng
Địa chỉ:Thôn Phong Niên, Xã Hoà Thắng, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.33886277)

Mã số:623450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Quang Nam
Địa chỉ:Thôn Nho Lâm, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.3868415)

Mã số:623430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hội
Địa chỉ:Thôn Phong Hậu, Xã Hoà Hội, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.3877000)

Mã số:623406
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa An
Địa chỉ:Thôn Ân Niên, Xã Hoà An, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.3890409)

Mã số:623420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Định Tây
Địa chỉ:Thôn Phú Sen, Xã Hoà Định Tây, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.3880000)

Mã số:623410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Định Đông
Địa chỉ:Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.3886299)

Mã số:623470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Trị
Địa chỉ:Thôn Phụng Tường 1, Xã Hoà Trị, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.3868315)

Mã số:623466
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Quang Bắc
Địa chỉ:Thôn Hạnh Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hòa (ÐT: 0257.3868688)

Mã số:623400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Hòa
Địa chỉ:Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa (ÐT: 3887117-3887374)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *