BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SƠN HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SƠN HÒA

Mã số:622400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Hoà
Địa chỉ:Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 3861271-3862246)

Mã số:622430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngân Điền
Địa chỉ:Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3644436)

Mã số:622470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Bạc
Địa chỉ:Thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 02573.861299)

Mã số:622490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Nguyên
Địa chỉ:Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3864384)

Mã số:622520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hội
Địa chỉ:Thôn Tân Hợp, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3652101)

Mã số:622460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Long
Địa chỉ:Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3861419)

Mã số:622580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Eachà Rang
Địa chỉ:Buôn Kiến Thiết, Xã Ea Chà Rang, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3861743)

Mã số:622510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Phước
Địa chỉ:Buôn Tân Hoà, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3861745)

Mã số:622600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Pa
Địa chỉ:Buôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3655108)

Mã số:622450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Xuân
Địa chỉ:Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3861500)

Mã số:622500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Định
Địa chỉ:Thôn Hoà Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3861744)

Mã số:622431
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hà
Địa chỉ:Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3644424)

Mã số:622560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Tân
Địa chỉ:Buôn Ma Y, Xã Phước Tân, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 099457001)

Mã số:622540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cà Lúi
Địa chỉ:Buôn Ma Đỉa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3861710)

Mã số:622624
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Trai
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hoà (ÐT: 0257.3864009)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *