BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SÔNG CẦU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SÔNG CẦU

Mã số:621900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sông Cầu
Địa chỉ:Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3875007)

Mã số:622000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Thạnh
Địa chỉ:Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3711202)

Mã số:621990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hải
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3720140)

Mã số:622020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thọ 1
Địa chỉ:Thôn Chánh Nam, Xã Xuân Thọ 1, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3875085)

Mã số:622040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thọ 2
Địa chỉ:Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3743111)

Mã số:621950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phương
Địa chỉ:Khu phố Lệ Uyên Đông, Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3875858)

Mã số:621940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thịnh
Địa chỉ:Thôn Hoà Hiệp, Xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3722128)

Mã số:621960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Cảnh
Địa chỉ:Thôn Hoà Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3722124)

Mã số:621970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hoà
Địa chỉ:Thôn Hoà Phú, Xã Xuân Hoà, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3721001)

Mã số:622001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lộc
Địa chỉ:Thôn Mỹ Phụng, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3711149)

Mã số:621980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Bình
Địa chỉ:Thôn Diêm Trường, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu (ÐT: 0257.3699124)

Mã số:622064
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL số 1
Địa chỉ:Thôn Bình Nông, Xã Xuân Lâm, Thị xã Sông Cầu (ÐT: )

Mã số:622048
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng
Địa chỉ:Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu (ÐT: )

Mã số:621986
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xuân Bình
Địa chỉ:Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *