BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SÔNG HINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-SÔNG HINH

Mã số:622700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sông Hinh
Địa chỉ:Khu phố 6, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh (ÐT: 3858148-3858490)

Mã số:622750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Bình Đông
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3858370)

Mã số:622770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Giang
Địa chỉ:Thôn Nam Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3633303)

Mã số:622840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Trol
Địa chỉ:Buôn Thu, Xã Ea Trol, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3858550)

Mã số:622820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Eabar
Địa chỉ:Buôn Trinh, Xã Ea Bar, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3622030)

Mã số:622790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Bình Tây
Địa chỉ:Thôn Đồng Phú, Xã Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3857100)

Mã số:622821
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập
Địa chỉ:Thôn Tân Yên, Xã Ea Ly, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3622040)

Mã số:622730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Eabia
Địa chỉ:Buôn Krông, Xã Ea Bia, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3858540)

Mã số:622810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ealâm
Địa chỉ:Buôn Bưng A, Xã Ea Lâm, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3858875)

Mã số:622800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Eabá
Địa chỉ:Buôn Ken, Xã Ea Bá, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3858850)

Mã số:622860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Hinh
Địa chỉ:Buôn Kít, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3858500)

Mã số:622751
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Thán
Địa chỉ:Buôn Chí Thán, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh (ÐT: 0257.3858799)

Mã số:622760
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Hinh
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh (ÐT: )

 

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *