BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TÂY HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TÂY HÒA

Mã số:623210
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Thứ
Địa chỉ:Khu phố Phú Thứ, Xã Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa (ÐT: 3578227-3578205)

Mã số:623240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Bò
Địa chỉ:Thôn Thạch Bàn, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3590103)

Mã số:623310
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Thành
Địa chỉ:Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa (ÐT: 02573.3596104)

Mã số:623270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tân Tây
Địa chỉ:Thôn Xuân Thạnh 1, Xã Hoà Tân Tây, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3526002)

Mã số:623200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bình 1
Địa chỉ:Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3570008)

Mã số:623220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phong
Địa chỉ:Thôn Mỹ Thạnh Đông 1, Xã Hoà Phong, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3588000)

Mã số:623241
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú
Địa chỉ:Thôn Lạc Mỹ, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3590107)

Mã số:623300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Đồng
Địa chỉ:Thôn Phú Diễn, Xã Hoà Đồng, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3579011)

Mã số:623280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Thịnh
Địa chỉ:Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hoà Thịnh, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3585005)

Mã số:623250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Tây
Địa chỉ:Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoà Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3589107)

Mã số:623260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Đông
Địa chỉ:Thôn Phú Nhiêu, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa (ÐT: 0257.3581021)

Mã số:623347
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL
Địa chỉ:Thôn Đá Mài, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa (ÐT: )

Mã số:623349
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thành Tây
Địa chỉ:Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *