BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TUY HÒA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-PHÚ YÊN-TUY HÒA

Mã số:620000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Tp Tuy Hòa
Địa chỉ:Sô´206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 02573819696)

Mã số:621250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ
Địa chỉ:Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3821248)

Mã số:621420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Kiến
Địa chỉ:Thôn Xuân Hòa, Xã Hoà Kiến, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3847109)

Mã số:621440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Ngọc
Địa chỉ:Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3826184)

Mã số:621251
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trường Chinh
Địa chỉ:Sô´306, Đường Bà Triệu, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3842291)

Mã số:621322
Bưu cục:Đại lý bưu điện Quốc Lộ
Địa chỉ:Sô´201, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3836383)

Mã số:621480
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú
Địa chỉ:Thôn Xuân Dục 1, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3793177)

Mã số:620900
Bưu cục:Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 Phú Yên
Địa chỉ:Sô´206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3823607)

Mã số:621386
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bình Kiến
Địa chỉ:Thôn Liên Trì 1, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: )

Mã số:621550
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Lâm
Địa chỉ:Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3851204)

Mã số:621180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kinh doanh tiếp thị
Địa chỉ:Đường Duy Tân, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: 0257.3825825)

Mã số:621170
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Văn Phòng Bưu Điện tỉnh
Địa chỉ:Sô´206, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: )

Mã số:621240
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP TTGD Tuy Hòa
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *