BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-BA ĐỒN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-BA ĐỒN

Mã số:512200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323514755)

Mã số:512280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Roòn
Địa chỉ:Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323596145)

Mã số:512570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh
Địa chỉ:Thôn Thanh Tân, Xã Quảng Hoà, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323585200)

Mã số:512220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ
Địa chỉ:Thôn Thọ Đơn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323512349)

Mã số:512430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngọa Cương
Địa chỉ:Thôn Ngọa Cương, Xã Cảnh Hoá, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323535007)

Mã số:512410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Liên
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Quảng Liên, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323513313)

Mã số:512620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Phúc
Địa chỉ:Thôn Mỹ Hòa, Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323513315)

Mã số:512240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Xuân
Địa chỉ:Thôn Xuân Hòa, Xã Quảng Xuân, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323513314)

Mã số:512490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Hải
Địa chỉ:Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323513513)

Mã số:512300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Đông
Địa chỉ:Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323599216)

Mã số:512310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Kim
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Quảng Kim, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323596311)

Mã số:512250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Hưng
Địa chỉ:Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323596312)

Mã số:512500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Tân
Địa chỉ:Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323585400)

Mã số:512520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Tiên
Địa chỉ:Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323585658)

Mã số:512380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lưu
Địa chỉ:Thôn Vân Tiền, Xã Quảng Lưu, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323514514)

Mã số:512480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phù Hóa
Địa chỉ:Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hoá, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323515028)

Mã số:512350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Châu
Địa chỉ:Thôn Trung Minh, Xã Quảng Châu, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323596725)

Mã số:512390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Thạch
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Quảng Thạch, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323515387)

Mã số:512550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Thủy
Địa chỉ:Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323585960)

Mã số:512590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Văn
Địa chỉ:Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323585961)

Mã số:512370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Hợp
Địa chỉ:Thôn Hợp Phú, Xã Quảng Hợp, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323596889)

Mã số:512510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Sãi
Địa chỉ:Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323585228)

Mã số:512640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cảnh Dương
Địa chỉ:Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323595800)

Mã số:512299
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Phú
Địa chỉ:Thôn Phú Lộc 4, Xã Quảng Phú, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323595801)

Mã số:512234
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Long
Địa chỉ:Thôn Trường Sơn, Xã Quảng Long, Thị xã Ba Đồn (ÐT: 02323510650)

Mã số:512681
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Phong
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Quảng Phong, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )

Mã số:512613
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Thuận
Địa chỉ:Thôn Hội, Xã Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )

Mã số:512453
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Thanh
Địa chỉ:Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )

Mã số:512565
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Sơn
Địa chỉ:Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )

Mã số:512545
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Lộc
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )

Mã số:512335
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Phương
Địa chỉ:Thôn Tô Xá, Xã Quảng Phương, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )

Mã số:512465
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Trường
Địa chỉ:Thôn Thu Trường, Xã Quảng Trường, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )

Mã số:512587
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Minh
Địa chỉ:Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )

Mã số:512345
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quảng Tiến
Địa chỉ:Thôn Hà Tiến, Xã Quảng Tiến, Thị xã Ba Đồn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *