BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-BỐ TRẠCH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-BỐ TRẠCH

Mã số:511960
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Quý
Địa chỉ:Tiểu Khu 1, Thị Trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323796109)

Mã số:511500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bố Trạch
Địa chỉ:Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323862021)

Mã số:511850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Trạch
Địa chỉ:Thôn Khương Hà, Xã Hưng Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323675001)

Mã số:511570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lý Hòa
Địa chỉ:Thôn Quốc Lộ 1a, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323864115)

Mã số:511680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nam Gianh
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323866005)

Mã số:511790
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Troóc
Địa chỉ:Thôn Phúc Đồng 1, Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323679002)

Mã số:511590
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Khê
Địa chỉ:Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323866004)

Mã số:511860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phong Nha
Địa chỉ:Thôn Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323677107)

Mã số:512020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chánh Hòa
Địa chỉ:Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323863357)

Mã số:511640
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thọ Lộc
Địa chỉ:Thôn Thọ Lộc, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323678417)

Mã số:511940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Trạch
Địa chỉ:Thôn Hòa Trạch, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323862665)

Mã số:512040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Trạch
Địa chỉ:Thôn Nam, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323862666)

Mã số:511810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Trạch
Địa chỉ:Xóm Mít, Xã Tây Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323862715)

Mã số:511540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Trạch
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323864506)

Mã số:511730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cự Nẫm
Địa chỉ:Thôn Trung Nẩm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch (ÐT: 052675 437)

Mã số:511641
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Trạch
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323862814)

Mã số:512000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Trạch
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 023233862813)

Mã số:511560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Trạch
Địa chỉ:Thôn Đông Đức, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323864115)

Mã số:511830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Định
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Phú Định, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323675226)

Mã số:511700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạ Trạch
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323866816)

Mã số:511620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Trạch
Địa chỉ:Thôn Bắc Sơn, Xã Phú Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323864850)

Mã số:511920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Trạch
Địa chỉ:Thôn Dài, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323863408)

Mã số:512021
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Trạch
Địa chỉ:Thôn Phương Hạ, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323610041)

Mã số:511610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàn Trạch
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Hoàn Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323610042)

Mã số:511740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Trạch
Địa chỉ:Thôn Phú Kinh, Xã Liên Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323655528)

Mã số:511770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Trạch
Địa chỉ:Thôn 6 Vĩnh Thủy, Xã Xuân Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323679347)

Mã số:511750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Trạch
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Lâm Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323679348)

Mã số:511670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lộc
Địa chỉ:Thôn Sơn Lý, Xã Sơn Lộc, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323864035)

Mã số:511720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Trạch
Địa chỉ:Thôn Bình Minh, Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: 02323866308)

Mã số:511911
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Trạch
Địa chỉ:Thôn Tân Trạch, Xã Tân Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: )

Mã số:511528
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Trạch
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: )

Mã số:511898
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thượng Trạch
Địa chỉ:Bản Kà Roòng 1, Xã Thượng Trạch, Huyện Bố Trạch (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *