BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-ĐỒNG HỚI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-ĐỒNG HỚI

Mã số:511000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Đình
Địa chỉ:Sô´08, Đường Quách Xuân Kỳ, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323822848)

Mã số:511210
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Lý
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323825625)

Mã số:511240
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cộn
Địa chỉ:Đường Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323826048)

Mã số:511180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bắc Lý I
Địa chỉ:Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323841233)

Mã số:511190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bắc Lý II
Địa chỉ:Tiểu khu 4, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323836089)

Mã số:510000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Đồng Hới
Địa chỉ:Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323822532)

Mã số:511120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lộc Đại
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323822884)

Mã số:511220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ga Đồng Hới
Địa chỉ:Tiểu khu 4, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323838452)

Mã số:511270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Ninh
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323826627)

Mã số:511300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Đức
Địa chỉ:Thôn Thuận Phong, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323826626)

Mã số:510900
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Quảng Bình
Địa chỉ:Sô´2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 023233822585)

Mã số:511201
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại học Quảng Bình
Địa chỉ:Sô´447, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 02323851080)

Mã số:511081
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đồng Mỹ
Địa chỉ:Đường Nguyễn Du, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới (ÐT: )

Mã số:511101
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hải Thành
Địa chỉ:Tiểu khu 5, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới (ÐT: )

Mã số:511385
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bắc Nghĩa
Địa chỉ:Tiểu khu 4, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới (ÐT: )

Mã số:511348
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bảo Ninh
Địa chỉ:Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới (ÐT: )

Mã số:511115
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quang Phú
Địa chỉ:Thôn Tây Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới (ÐT: )

Mã số:511323
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đức Ninh
Địa chỉ:Thôn Giao Tế, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới (ÐT: )

Mã số:511334
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Hải
Địa chỉ:Cụm Bắc Hồng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới (ÐT: )

Mã số:511357
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Đức Ninh Đông
Địa chỉ:Thôn Diêm Hạ, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới (ÐT: )

Mã số:511050
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình
Địa chỉ:Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới (ÐT: 0523828889)
Được gắn thẻ , ,

1 bình luận trong “DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-ĐỒNG HỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *